Superdeformacja może być trójosiowa

Doświadczenia nad superdeformacją lekkich jąder atomowych polegały na bardzo dokładnej obserwacji i analizie promieniowania gamma emitowanego przez jądra wapnia 42Ca, wzbudzone do stanów rotacyjnych w wyniku zderzenia z tarczami zbudowanymi z ołowiu 208Pb lub złota 197Au. Pomiary przeprowadzono za pomocą detektora promieniowania gamma AGATA, znajdującego się we włoskim ośrodku INFN Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL). Detektor ten jest najnowocześniejszym z obecnie działających na świecie germanowych detektorów promieniowania gamma, skonstruowanym we współpracy międzynarodowej i charakteryzującym się ekstremalnie dużą zdolnością rozdzielczą. Eksperyment dotyczący superdeformacji jąder wapnia był pierwszym zrealizowanym za pomocą tego wyrafinowanego przyrządu. Odkrycie trójosiowej superdeformacji w wapniu 42Ca pomoże lepiej zrozumieć zjawiska w jądrach atomowych.

Współpraca między ośrodkami krakowskim i warszawskim odbywa się w ramach konsorcjum Narodowe Laboratorium Cyklotronowe (NLC).

K.Hadyńska-Klęk, (P.J.Napiorkowski, M.Zielińska, J.Srebrny, A.Maj, M.Kicińska-Habior, P.Bednarczyk, M.Ciemała, A.Czermak, B.Dulny, B.Fornal, J.Grebosz, J.Iwanicki, G.Jaworski, M.Kmiecik, D.Karpiński, M.Kisieliński, M.Komorowska, M.Kowalczyk, M.Krzysiek, K.Mazurek, W.Meczyński, S.Myalski, M.Palacz, L.Próchniak, K.Rusek, J.Styczeń, B.Wasilewska, K.Wrzosek-Lipska, M.Ziebliński) et al.

Quadrupole collectivity in 42Ca from low-energy Coulomb excitation with AGATA

Physical Review C 97, 024326 (2018)
DOI: 10.1103/PhysRevC.97.024326

K.Hadyńska-Klęk, (P.J.Napiorkowski, M.Zielińska, J.Srebrny, A.Maj, M.Kicińska-Habior, P.Bednarczyk, M.Ciemała, A.Czermak, B.Dulny, B.Fornal, J.Grebosz, J.Iwanicki, G.Jaworski, M.Kmiecik, D.Karpiński, M.Kisieliński, M.Komorowska, M.Kowalczyk, M.Krzysiek, K.Mazurek, W.Meczyński, S.Myalski, M.Palacz, L.Próchniak, K.Rusek, J.Styczeń, B.Wasilewska, K.Wrzosek-Lipska, M.Ziebliński) et al.

Superdeformed and Triaxial States in 42Ca

Physical Review Letters 117, 062501 (2016);
DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.062501