EuNPC2018: 2-7 września 2018, Bolonia, Włochy

2018 European Nuclear Physics Conference – czwarta z serii Europejskich Konferencji Fizyki Jądrowej współorganizowana przez Sekcję Fizyki Jądrowej Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (NPD EPS). Celem jest przegląd i dyskusja stanu i perspektyw rozwoju fizyki jądrowej i jej zastosowań, promocja najlepszych osiągnięć badawczych i nowych koncepcji naukowych w tej dziedzinie.