XVI Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ

W dniach 18 – 24 października 2020 r. zaplanowane są w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla studentów III roku fizyki zainteresowanych fizyką jądrową.

Tematami zajęć będą:

  • akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej;
  • detekcja cząstek naładowanych i promieniowania gamma;
  • własności jąder atomowych i mechanizmy reakcji jądrowych;
  • układy elektroniki pomiarowej i systemy zbierania danych;
  • interdyscyplinarne zastosowania fizyki jądrowej.

Program warsztatów będzie obejmował wykłady i praktyczne zadania do wykonania przez studentów.
Zajęcia będą się odbywały w Laboratorium z wykorzystaniem unikalnej aparatury badawczej zainstalowanej na wiązce Warszawskiego Cyklotronu.

Plakat Warsztatów.