White Book

Ukazało się internetowe wydanie raportu pt. “White Book on the Future of Low-energy Nuclear Physics in Poland and the Development of the National Research Infrastructure” zredagowanego przez zespół koordynowany przez prof. Adama Maja (IFJ PAN) i prof. Krzysztofa Ruska (ŚLCJ UW).

Raport zawiera podsumowanie konferencji na ten sam temat zorganizowanej przez Sekcję Fizyki Jądrowej PTF, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN na początku 2019 r. W szczególności Raport przestawia szeroką tematykę badań z fizyki jądrowej niskich energii i jej zastosowań, planowanych przez polskie grupy badawcze z wykorzystaniem polskich infrastruktur.