Global Nuclear Physics Innovation

Enterprise Europe Network oraz Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na 3 edycję międzynarodowych spotkań brokerskich: „Global Nuclear Physics Innovation”. Wydarzenie odbędzie się 2-3 grudnia 2020 r w wersji edycji cyfrowej.

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona uczestników – laboratoriów, uniwersytetów oraz przedsiębiorstw z takich obszarów jak: fizyka, biologia, chemia, elektronika, energetyka, medycyna, materiały, aeronautyka, informatyka, urządzenia oraz narzędzia badawcze.

Trzecia edycja spotkania brokerskiego „Global Nuclear Physics Innovation” organizowana jest w szczególnym terminie. Wśród różnych obszarów działalności badawczej dodajemy specjalną tematykę dotyczącą walki z COVID-19 – analizę struktury białek wirusa z wykorzystaniem cyklotronu.

Celem spotkań brokerskich jest:

1. stworzenie uwarunkowań do nawiązania współpracy pomiędzy przemysłem a ośrodkami naukowymi.

2. zintensyfikowanie procesów transferu technologii, współpracy badawczo- rozwojowej oraz działalności naukowo-innowacyjnej.

Strona internetowa wydarzenia:https://nupinno-2020.b2match.io/. Językiem spotkań brokerskich będzie język angielski.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.