Wręczenie Nagrody Lisy Meitner 2020

Uroczystość wręczenia Nagrody Lisy Meitner ze rok 2020 odbędzie się  jako webinarium Zoom w czwartek, 26 listopada o 16:30.

Nagroda jest przyznawana co dwa lata przez European Physical Society Nuclear Physics Division.

W tym roku otrzyma ją trzech wybitnych badaczy pracujących na układzie ISOLDE za ich wkład w rozwój i wykorzystanie apararatury i technik badawczych,  za ich szczegółowe i systematyczne badania własnioścu jąder dalekich od stabilnosci i za ich wkład w rozwój programu naukowego dla instalacji ISOLDE, CERN.

Szczegóły, jak się zarejestrować i uczestniczyć w ceremonii wręczenia Nagrody, która będzie zorganizowania jako specjalne wydarzenie podczas dorocznego ISOLDE Workshop and Users Meeting, można odnaleźć  na: https://indico.cern.ch/event/928868/overview.

Rejestracja będzie możliwa na cały workshop (włącznie z ceremonią) lub jedynie na ceremonię wręczenia Nagrody.