Zmarł prof. Stanisław Grzegorz Rohoziński

W dniu 11 września 2021 r. zmarł prof. dr hab. Stanisław Grzegorz Rohoziński, Członek założyciel Sekcji Fizyki Jądrowej PTF, emerytowany profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan w latach 1982-84, wieloletni dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej. Profesor Rohoziński był wybitnym uczonym, który zainicjował i rozwinął w ośrodku warszawskim badania w dziedzinie teorii jądrowych ruchów kolektywnych. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu fundamentalne prace dotyczące pełnych rozwiązań kwantowych równań ruchu dla kształtów kwadrupolowych, zwieńczone sformułowaniem pierwszego spójnego formalizmu opisującego wzbudzenia kolektywne jąder nieparzystych. Był cenionym dydaktykiem, mistrzem, nauczycielem i źródłem inspiracji dla wielu pokoleń fizyków.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 23 września 2021 roku o godz. 11:00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach.
O godz. 10:00 przy ul. Pasteura 5 (od strony Cyklotronu) zostanie podstawiony autokar, który zapewni osobom chętnym transport na cmentarz i z powrotem.

Wspomnienia o profesorze Rohozinskim na stronie Wydziału Fizyki UW.