Nagrody PTF za popularyzację 2021.

Członkowie SFJ zostali nagrodzeni za popularyzację fizyki!

indywidualną Nagrodą PTF za popularyzację fizyki i Medal Krzysztofa Ernsta otrzymała:

dr Izabela Skwira-Chalot

za długoletnią, różnorodną działalność popularnonaukową,

oraz

równorzędną, zespołową nagrodę PTF za popularyzację fizyki i Medalem Krzysztofa Ernsta zostali wyróżnieni:

prof. dr hab. Adam Maj z zespołem (dr hab. Jerzy Grębosz i p. Józef Skrzek)

za spektakl multimedialny i film Na styku dwóch nieskończoności.

.Gratulujemy!