Historia dr. Hassana Maridi

Ukazał się ostatni numer magazynu Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest tam artykuł o dr. Hasanie Maridi z tytułem: „Z czego rodzi się szczęście?”.
Magazyn można pobrać tutaj, a artykuł zaczyna się na stronie 30.