About: Pawel Napiorkowski

Recent Posts by Pawel Napiorkowski

Wręczenie Nagrody Lisy Meitner 2020

Uroczystość wręczenia Nagrody Lisy Meitner ze rok 2020 odbędzie się  jako webinarium Zoom w czwartek, 26 listopada o 16:30. Nagroda jest przyznawana co dwa lata przez European Physical Society Nuclear Physics Division. W tym roku otrzyma ją trzech wybitnych badaczy pracujących na układzie ISOLDE za ich wkład w rozwój i wykorzystanie apararatury i technik badawczych,  za ich szczegółowe i systematyczne badania własnioścu jąder dalekich od stabilnosci i za ich wkład w rozwój programu naukowego dla instalacji ISOLDE, CERN. Szczegóły, jak się zarejestrować i uczestniczyć w ceremonii wręczenia Nagrody, która będzie zorganizowania jako specjalne wydarzenie podczas dorocznego ISOLDE Workshop and Users Meeting, można odnaleźć  na: https://indico.cern.ch/event/928868/overview. Rejestracja będzie możliwa na cały workshop (włącznie z ceremonią) lub jedynie na ceremonię wręczenia Nagrody....
Read more

Global Nuclear Physics Innovation

Enterprise Europe Network oraz Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na 3 edycję międzynarodowych spotkań brokerskich: „Global Nuclear Physics Innovation”. Wydarzenie odbędzie się 2-3 grudnia 2020 r w wersji edycji cyfrowej. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona uczestników - laboratoriów, uniwersytetów oraz przedsiębiorstw z takich obszarów jak: fizyka, biologia, chemia, elektronika, energetyka, medycyna, materiały, aeronautyka, informatyka, urządzenia oraz narzędzia badawcze. Trzecia edycja spotkania brokerskiego „Global Nuclear Physics Innovation” organizowana jest w szczególnym terminie. Wśród różnych obszarów działalności badawczej dodajemy specjalną tematykę dotyczącą walki z COVID-19 - analizę struktury białek wirusa z wykorzystaniem cyklotronu. Celem spotkań brokerskich jest: 1. stworzenie uwarunkowań do nawiązania współpracy pomiędzy przemysłem a ośrodkami naukowymi. 2. zintensyfikowanie procesów transferu technologii, współpracy badawczo- rozwojowej oraz działalności naukowo-innowacyjnej. Strona internetowa wydarzenia:https://nupinno-2020.b2match.io/. Językiem spotkań brokerskich będzie język angielski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
...
Read more

White Book

Ukazało się internetowe wydanie raportu pt. "White Book on the Future of Low-energy Nuclear Physics in Poland and the Development of the National Research Infrastructure" zredagowanego przez zespół koordynowany przez prof. Adama Maja (IFJ PAN) i prof. Krzysztofa Ruska (ŚLCJ UW). Raport zawiera podsumowanie konferencji na ten sam temat zorganizowanej przez Sekcję Fizyki Jądrowej PTF, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN na początku 2019 r. W szczególności Raport przestawia szeroką tematykę badań z fizyki jądrowej niskich energii i jej zastosowań, planowanych przez polskie grupy badawcze z wykorzystaniem polskich infrastruktur.  ...
Read more

Recent Comments by Pawel Napiorkowski

    No comments by Pawel Napiorkowski yet.