Jądrowe złącze Josephsona

Efekt Josephsona jest zjawiskiem kwantowym występującym w nadprzewodnikach.
Polega na spontanicznym przepływie prądu, na skutek tunelowania, pomiędzy dwoma
nadprzewodnikami przedzielonymi cienką warstwą izolatora. Przepływ prądu wymuszany jest przez
różnicę faz funkcji falowych opisujących nadprzewodzące elektrony po obu
stronach izolatora. Taki układ nosi nazwę złącza Josephsona.
Zjawisko występuje w metalach, a także w ultrazimnych gazach
atomowych. Poszukiwania efektu Josephsona w układach jądrowych
trwają już niemal od półwiecza.
Analiza teoretyczna eksperymentów, w których zderzano Nikiel-60 i Cynę-116
dostarczyła silnych argumentów na powstanie złącza pomiędzy zderzającymi się jądrami.
W odróżnieniu od wcześniejszych pomiarów, w których badano przekrój czynny
na przekaz pary nukleonów, tym razem poddano analizie widmo promieniowania gamma.
Okazało się, że widmo emitowanych kwantów gamma zgadza się z przewidywaniami teoretycznymi
zakładającymi powstanie złącza (tzw. AC Josephson junction).

Piotr Magierski

The Tiniest Superfluid Circuit in Nature

Physics 14, 27 (2021)

DOI:10.1103/Physics.14.27

Konferencja: Fizyka XXI wieku i nowe wyzwania filozoficzne

Czy fizyka XXI wieku to prosta kontynuacja fizyki dwudziestowiecznej, czy też ujawniły się jej nowe metody, ujęcia teoretyczne i obszary badawcze? Czy odkrycia, hipotezy i eksperymenty minionego dwudziestolecia naruszyły typowe interpretacje filozoficzne w ramach ontologii, filozofii przyrody i filozofii nauki?

Świadomi, że podobnych pytań można postawić znacznie więcej zapraszamy do udziału w konferencji.

XVII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki na temat:
FIZYKA XXI WIEKU I NOWE WYZWANIA FILOZOFICZNE
5 marca 2021, tryb zdalny na platformie Teams

Organizatorzy: Wydział Filozoficzny i Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Patronat: Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Program konferencji

Zmarł prof. Aleksiej Ogloblin

Wczoraj (23 lutego 2021 r.), zaledwie dwa miesiące przed 90. urodzinami, zmarł nasz drogi przyjaciel i kolega Aleksiej Aleksiejewicz Ogloblin. Był wybitnym fizykiem, popularyzatorem nauki i utalentowanym nauczycielem; doktor nauk fizycznych i matematycznych, profesor w Instytucie Kurczatowa, w którym pracował od 1954 r. Był kierownikiem Zakładu Fizyki Jądrowej i Technologii Wiązki Zespołu Fizyki Jądrowej Kurczatowa (KNPK). Specjalizował się w fizyce jądrowej, reakcjach jądrowych i zastosowaniach fizyki jądrowej. Do jego najważniejszych osiągnięć należą:

  • Opracowanie metody pomiaru promieni jąder w krótkotrwałych stanach wzbudzonych i pierwsza obserwacja takich stanów o anomalnie dużych rozmiarach.
  • Synteza i badanie jąder poza stabilnością neutronów (6 z 12 znanych przypadków).
  • Wykrywanie stanów o nietypowej budowie w egzotycznych jądrach.
  • Pierwsza obserwacja głęboko związanych stanów dziurowych w jądrach atomowych.
  • Pierwsze badanie reakcji z jonami litu, wykrywanie mechanizmu przenoszenia klastrów nukleonów, obserwacja silnie wzbudzonych stanów klastra alfa.
  • Badanie tęczy jądrowej, oddziaływanie jąder w małych odległościach, równanie stanu zimnej materii jądrowej i masy gwiazd neutronowych.
  • Pierwsze niezależne potwierdzenie zjawiska radioaktywności klastrów, obserwacja nowych przypadków rozpadu klastrów i ich badania.
  • Diagnostyka zużycia syntetycznych części maszyn za pomocą promieni radioaktywnych.
  • Pierwsza rosyjska produkcja radioizotopów 201Tl i 123I dla medycyny.

Aleksiej Ogloblin był odpowiedzialny za „szkołę egzotycznych jąder”. Wśród jego byłych uczniów jest kilkunastu doktorów i kandydatów nauk oraz jeden członek korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk. Był promotorem dziesięciu prac dyplomowych. Jego byli wychowankowie są pracownikami laboratoriów cyklotronowych w Taszkiencie, Ałma-Acie i Tomsku. Był zaangażowany w działalność dydaktyczną w MEPhI, był członkiem Rady Naukowej Narodowego Centrum Badawczego „Kurchatov Institute”, był także członkiem rady doktorskiej w Kurczatowie i Instytucie Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Moskiewskiego. Był członkiem komitetów programowych wielu laboratoriów i konferencji międzynarodowych. Reprezentował Rosję w komisjach fizyki jądrowej IUPAP (International Union Fizyki Czystej i Stosowanej) i na forum OECD Megascience.

W 2003 roku Aleksiej był jednym z nielicznych liderów głównych rosyjskich eksperymentów z indeksem cytowań przekraczającym 500. Jego osiągnięcia były szeroko docenianie; wygłosił wiele zaproszonych wykładów na najważniejszych międzynarodowych konferencjach z zakresu fizyki jądrowej. Był autorem wielu monografii i prac przeglądowych publikowanych w języku rosyjskim i międzynarodowym czasopisma. Aleksiej aktywnie działał do ostatnich dni swojego życia. Kilka z jego ostatnich publikacji należy do najważniejszych. Zainicjował i był aktywnym członkiem współpracy z instytutami w Dubnej, Kijowie, Ałma-Acie, Niemczech, Japonii i Finlandii.

Wśród jego nagród znalazły się liczne medale rządu rosyjskiego (1966, 1970, 1997, 1998, 2010, 2016), Odznaka Honorowa i medal z okazji 100-lecia W. I. Lenina. Aleksiej był laureatem złotego medalu nadawanego przez Instytut im. Kurczatowa Rosyjskiej Akademii Nauk, międzynarodowej nagrody GN Flerov JINR, medalu 65-lecia rosyjskiego przemysłu jądrowego, medalu za zasługi w rozwoju energetyki atomowej, laureat 9 nagród Kurczatowa, okaziciela honorowych dyplomów z energetyki jądrowej.

Pożegnanie prof. Aleksieja Aleksiejewicza Ogloblina nastąpi 26 lutego 2021 r. o godzinie 11.45 w kostnicy szpitala nr 67 przy ul. Salyama Adil, budynek 2/44.