Nowości w teorii rozszczepienia

Jedną z najważniejszych charakterystyk rozszczepienia jest rozkład mas fragmentów powstałych w tym rozpadzie. Teoretyczny opis powierzchni energii potencjalnej i parametrów masowych pozwala na przewidywanie rozkładu mas poszczególnych nuklidów. W pracy przebadano 96 izotopów pierwiastków od Pt (Z = 78) do Ra (Z = 88). Obliczenia przeprowadzono w trójwymiarowym modelu kolektywnym w oparciu o energie policzone w modelu makroskopowo-mikroskopowego w efektywnej parametryzacji Fouriera kształtów jąder atomowych. Do prawidłowego odtworzenia danych doświadczalnych konieczne jest uzależnienie prawdopodobieństwa rozerwania jądra od grubości szyjki.

Krzysztof Pomorski, Artur Dobrowolski, Rui Han, Bożena Nerlo-Pomorska, Michał Warda, Zhigang Xiao, Yongjing Chen, Lilie Liu, and Jun-Long Tian

Mass yields of fission fragments of Pt to Ra isotopes

Physical Review C 101, 064602 (2020)
https://doi.org/10.1103/PhysRevC.101.064602

Zmiany terminów konferencji

Pandemia COVID-19 zmieniła temin wielu konferencji w 2020 roku. Przesunięto Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich w Warszawie, Konferencję w Zakopanem. Szczegóły w zakładcze Wydarzenia.