Konwersatorium Fizyczne OK PTF

Najbliższe Konwersatorium Fizyczne OK PTF odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 16:15, online na platformie MS TEAMS.

Dr hab. Renata Kopeć, Prof. IFJ (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN) wygłosi referat:

„Pięć lat radioterapii protonowej z wykorzystaniem ołówkowej wiązki skanującej w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN”,

Prof. Marek Jeżabek (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN) wygłosi referat:

“Jak CCB zbudowano”.

Streszczenie:
1. Centrum Cyklotronowe Bronowice dysponuje dwoma stanowiskami gantry, na których możliwe jest wykorzystanie skanującej wiązki protonowej do radioterapii nowotworów. Radioterapia protonowa z zastosowaniem ołówkowej wiązki skanującej jest obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych i precyzyjnych technik radioterapeutycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące. Jej główną zaletą jest możliwość precyzyjnego dostarczenia wysokich dawek promieniowania do zmian nowotworowych przy jednoczesnym oszczędzeniu tkanek zdrowych. 03.11.2021 roku minęło 5 lat od rozpoczęcia radioterapii protonowej z zastosowaniem ołówkowej wiązki skanującej na stanowiskach gantry w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN.
2. Wspomnienia z lat 2004 – 2016 oraz kilka uwag o radioterapii protonowej w Polsce.

Sugerujemy, aby osoby, które nie korzystały z platformy MS TEAMS, zainstalowały sobie wcześniej aplikację MS TEAMS.
Można też łączyć się poprzez przeglądarkę Microsoft EDGE lub Google Chrome.

Seminaria FAIR

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że kontynuujemy cykl seminariów poświęconych badaniom naukowym, które są planowane w FAIR, Darmstadt (Niemcy).

Kolejny wykład pt. „SPARC at FAIR: Quantum Dynamics in Extreme Electromagnetic Fields” w imieniu kolaboracji SPARC wygłosi prof. Thomas Stöhlker (Helmholtz Institute Jena) 26 listopada 2021 o godz. 13:00 na platformie ZOOM na stronie Seminariów FAIR.

Serdecznie zapraszamy,
Piotr Salabura (UJ) & Adam Maj (IFJ PAN)