Nagrody PTF za popularyzację 2021.

Członkowie SFJ zostali nagrodzeni za popularyzację fizyki!

indywidualną Nagrodą PTF za popularyzację fizyki i Medal Krzysztofa Ernsta otrzymała:

dr Izabela Skwira-Chalot

za długoletnią, różnorodną działalność popularnonaukową,

oraz

równorzędną, zespołową nagrodę PTF za popularyzację fizyki i Medalem Krzysztofa Ernsta zostali wyróżnieni:

prof. dr hab. Adam Maj z zespołem (dr hab. Jerzy Grębosz i p. Józef Skrzek)

za spektakl multimedialny i film Na styku dwóch nieskończoności.

.Gratulujemy!

Zmarł prof. Stanisław Grzegorz Rohoziński

W dniu 11 września 2021 r. zmarł prof. dr hab. Stanisław Grzegorz Rohoziński, Członek założyciel Sekcji Fizyki Jądrowej PTF, emerytowany profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan w latach 1982-84, wieloletni dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej. Profesor Rohoziński był wybitnym uczonym, który zainicjował i rozwinął w ośrodku warszawskim badania w dziedzinie teorii jądrowych ruchów kolektywnych. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu fundamentalne prace dotyczące pełnych rozwiązań kwantowych równań ruchu dla kształtów kwadrupolowych, zwieńczone sformułowaniem pierwszego spójnego formalizmu opisującego wzbudzenia kolektywne jąder nieparzystych. Był cenionym dydaktykiem, mistrzem, nauczycielem i źródłem inspiracji dla wielu pokoleń fizyków.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 23 września 2021 roku o godz. 11:00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach.
O godz. 10:00 przy ul. Pasteura 5 (od strony Cyklotronu) zostanie podstawiony autokar, który zapewni osobom chętnym transport na cmentarz i z powrotem.

Wspomnienia o profesorze Rohozinskim na stronie Wydziału Fizyki UW.

 

Wybory władz SFJ

Do końca roku jesteśmy zobligowani wybrać nowe władze Sekcji Fizyki Jądrowej PTF, na kadencję 2022-2025.

Wybory dotyczą 5 członków Zarządu Sekcji i 3 członków Komisji Rewizyjnej. Powołana przez obecny Zarząd Sekcji Komisja Wyborcza ustaliła następujący kalendarz wyborów:
1. do 15 października do godz. 23.59 zgłaszanie kandydatów;
2. I tura wyborów początek listopada 2021;
3. ewentualnie II tura wyborów koniec listopada/początek grudnia.

Kandydata, wraz z określoną funkcją, wysunąć może co najmniej 2 członków Sekcji, stwierdzając to własnoręcznymi podpisami. Każdy członek Sekcji może zgłosić na określoną funkcję, co najwyżej jednego kandydata. Zgłoszenie, zgodne z załączonym formularzem, powinno wpłynąć na adres mailowy Przewodniczącego Komisji Wyborczej, prof. Adama Maja (adam.maj@ifj.edu.pl) do 15 października 2021, do godz. 23:59 (może być scan w formacie pdf). Jednocześnie zgłaszany kandydat jest proszony o przesłanie w postaci elektronicznej:

1. swojego zdjęcia;
2. krótkiej informacji biograficznej, a w przypadku kandydatów do Zarządu Sekcji, program działania (nie więcej niż 1800 znaków drukarskich);
3. zgody na kandydowanie i udostępnienie wymienionych dokumentów na stronie www PTF.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów.

Z poważaniem,
Komisja Wyborcza:
Adam Maj
Andrzej Góźdź
Barbara Kłos
Izabela Skwira-Chalot