PARIS White Book

“PARIS White Book”, pod redakcją Franco Camera i Adama Maja, jest już dostępny.

PARIS to miedzynarodowy projekt budowy i wykorzystania nowego, innowacyjnego kalorymetru promieniowania gamma(http://paris.ifj.edu.pl). Raport “PARIS White Book” ma na celu przedstawienie możliwość układu PARIS i propozycji pomiarów, które zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu tego detektora w różnych ośrodkach badawczych w ciągu najbliższych lat.

Report jest dostępny na stronie  IFJ PAN w Krakowie.

Kraków@FAIR Virtual Workshop

Z przyjemnością  zapraszamy od udziału w Krakow@FAIR Virtual Workshop, który odbędzie się na platformie zoom 23 kwietnia 2021 od 13:00 do 19:00.

Podczas spotkania przestawimy cele i zaawansowanie budowy nowej infrastruktury badawczej w Darmstadt (Niemcy) – FAIR. Skoncentrujemy się na udziale w projekcie FAIR krakowskich grup badawczych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu FIzyki Jądrowej PAN i AGH.

Wstępny program wydarzenia jest zamieszczony na stronie: https://indico.meson.if.uj.edu.pl/event/2/.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu  i  upowszechnieniu informacji o nimi wśród współpracowników, młodych badaczy i studentów.

Konformacja odbędzie się  za pośrednictwem serwisu zoom.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować na stronie:  https://indico.meson.if.uj.edu.pl/event/2/.

Konwersatorium OK PTF

Najbliższe Konwersatorium Fizyczne Oddziału Krakowskiego PTF odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r. o godz. 16:15, online na platformie MS TEAMS.

Prof. Paweł Olko oraz Prof. Adam Maj (IFJ PAN Kraków) wygłoszą referat: „Cyclotron Centre Bronowice – five years of applied and basic research in proton therapy centre”.

Szczegóły wydarzenia na stornie: https://www.ifj.edu.pl/mail/KKF_8_04_2021.pdf