Jak przystąpić do Sekcji

  1. Zapoznaj się z regulaminem naszej organizacji:
    Regulamin Sekcji Fizyki Jądrowej PTF
  2. Jeśli jesteś Członkiem PTF – wypełnij poniższą deklarację i prześlij do Zarządu (sfj-ptf(at)slcj.uw.edu.pl).
    Deklaracja przystąpienia do SFJ PFT
  3. Jeśli nie jesteś jeszcze Członkiem PTF – zapoznaj się z poniższą deklaracją członkowską i skontaktuj z Zarządem SFJ. Pomożemy znaleźć Członków Wprowadzających  i  przekazać Twoją deklarację do właściwego Oddziału PTF.
    Deklaracja członkowska PTF