Fizyka jądrowa na 45. Zjeździe Fizyków Polskich PTF w Krakowie

45 Zjazd Fizyków Polskich, organizowany przez Oddział Krakowski PTF, odbył się w dniach 13-18 września 2019 roku. Jak poprzednie kongresy Zjazd w Krakowie był okazją spotkania naukowców z różnych gałęzi fizyki i dziedzin pokrewnych, nauczycieli fizyki, przedstawicieli przemysłu i instytucji finansujących badania naukowe i ich wdrożenia, studentów, uczniów i amatorów – pasjonatów fizyki. Sesje konferencyjne pokrywały szeroką tematykę badawczą wsród nich prezentowanane był osiągnięcia polskich zaspołów w fizyce jądrowej.

Przedstawio trzy wykłady plenarne:

 • Bogdan FORNAL (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków):
  Natura sił jądrowych odciśnięta w fotonach
 • Paweł MOSKAL (Uniwersytet Jagielloński, Kraków):
  Pozytonium w fizyce i medycynie
 • Piotr MAGIERSKI (Politechnika Warszawska, Warszawa):
  Od kwantowych gazów atomowych do gwiazd neutronowych – tajemnice układów nadciekłych.

Odbyły sie cztery sesje tematyczne poświecone fizyce jądrowej. Ich program został zaproponowany przez zespół: prof. A. Maj, prof. R. Płaneta, prof. T. Matulewicz, prof. E. Stephan, prof. S. Kistryn. Przedstwiono 20 referatów:

 1. Krzysztof RUSEK (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
  Infrastruktura badawcza dla fizyki jądrowej w Polsce
 2. Jacek GOLAK, (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)
  Teoretyczne badania układówkilkunukleonowych
 3. Michał KOWAL (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk)
  Teoria jąder superciężkich
 4. Michał WARDA (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  Spontaniczna emisja klastrów z jąder atomowych
 5. Chiara MAZZOCCHI (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa):
  Exotic decays of atomic nuclei (Egzotyczne rozpady jąder atomowych)
 6. Paweł OLKO(Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Radioterapia protonowa przyszłości – w czymmoże pomóc fizyka jądrowa
 7. Renata MIKOŁAJCZAK (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Świerk)
  CERAD
 8. Antoni MARCINEK (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Recent results on spectator-induced electromagnetic effects in ultrarelativistic light- and heavy-ion collisions
 9. Konrad CZERSKI (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
  Reakcje jądrowe przy bardzo niskichenergiach – od astrofizyki jądrowej dobadań materiałowych
 10. Krzysztof KILIAN (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
  Radiofarmaceutyki dla Pozytonowej Tomografii Emisyjnej w badaniach przedklinicznych
 11. Antoni SZCZUREK (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Procesy ultraperyferyczne w zderzeniachciężkich jonów – nowości
 12. Krzysztof PIASECKI (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa)
  Czy kaony zmieniają masę w gęstej i gorącej materii jądrowej?
 13. Katarzyna SCHMIDT (Uniwersytet Śląski, Katowice)
  Reakcje z jądrami alfa-sprzężonymi przy energiach pośrednich – wyniki i perspektywy
 14. Paweł STASZEL (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
  Badanie przejść fazowych w materii silnieoddziałującej poprzez pomiar cząstek niosących powab
 15. Hanna ZBROSZCZYK (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa)
  Geometria i Dynamika Zderzeń Ciężkich Jonów Mierzona Metodami Femtoskopii Korelacyjnej
 16. Wiesław PŁACZEK (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
  Projekt “Fabryka Promieni Gamma” w CERNie: narzędzia badawcze nowej generacji wykonane ze światła
 17. Andrzej RYBICKI (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Rozkłady pospieszności mezonów πwyprodukowanych w ultrarelatywistycznych zderzeniach p+p i Pb+Pb przy energiach SPS w CERN
 18. Piotr BEDNARCZYK (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Program NUSTAR w Europejskim Laboratorium FAIR- Badania StrukturyJądra Atomowego i Reakcji Jądrowych orazIch Zastosowanie w Astrofizyce
 19. Nikolaos DAVIS (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Searching for the critical point of strongly interacting matter in nucleus-nucleus collisions at CERN SPS
 20. Michał SZYMAŃSKI (Uniwerstytet Wrocławski, Wrocław)
  Net-proton number fluctuations in the presence of the QCD critical point

Dodatkowo w sesji “Kobiety w fizyce…” uczestnicy mogli wysłuchać wykładu o roli kobiet w fizyce jądrowej.

 • ElżbietaSTEPHAN (Uniwersytet Śląski, Katowice):
  Fizyka jądrowa – strefa nie tylko kobiet

W czasie zjazdu odbyła się także sesja plakatowa, podczas której wystawiono 140 plakatów.   20 (24) z nich poświęcone były zagadnieniom związanym z fizyka jadrową. Oto one:

 • 4. Mateusz KRZYSIEK (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Wyznaczanie przekrojów czynnych na reakcje foto-jądrowe (γ,xn) dlajądra 165Ho metodą bezpośredniego sortowania krotności neutronów
 • 5. Michał CIEMAŁA (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Pomiary czasów życia wzbudzonych stanów jądrowych wneutronowo- nadmiarowych izotopach węgla i tlenu: test jądrowych oddziaływań trójciałowych
 • 6? Valeriya MYKHAYLOVA (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
  Parametry transportu plazmy kwarkowo-gluonowej w modelukwasicząstek
 • 7. Aleksander KHREPTAK (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
  Poszukiwanie jąder mezonowych 3He − η w reakcjach fuzji protonu i deuteronu za pomocą układu detekcyjnego WASA-at-COSY
 • 10. Albert SZADZIŃSKI (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Chorzów)
  Symulacje konfiguracji gwiazdy w detektorze BINA
 • 15. Natalia SOKOŁOWSKA (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa)
  Emisja β – opóźnionych protonów z 11Be
 • 22? Volodymyr SOLOVIOV (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
  The differential cross section and nucleon analyzing power for the n(d,nn)p process at 65 MeV as a tools to improve the JISP16 potential
 • 23 Przemysław SĘKOWSKI (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa)
  Wtórne promieniowanie jako efekt uboczny terapii nowotworowej
 • 29 Magdalena Matejska-Minda  (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Właściwości elektromagnetyczne pasma zbudowanego na stanie izomerycznym o spinie 3/2+ oraz czas życia stanu 11/2- w 45Sc
 • 32 Natalia Cieplicka-Oryńczak (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Badanie rozpadu stanu rezonansowego “stretched” w 13C przypomocy reakcji (p,p’)
 • 33 Katarzyna KRUTUL (Uniwersytet w Białymstoku)
  Badanie odporności detektorów typu PiN-dioda na oddziaływanie z ciężkimi jonami
 • 38? Swathi Karanth (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
  Search for axion-like particles at the Juelich Cooler Synchrotron
 • 39 Adam MAJ  (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Badania fizyki jądrowej w centrum cyklotronowym BronowiceInstytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
 • 41 Adam Kubiela (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa)
  Badanie jąder atomowych wokół 54Zn
 • 55 Bogusław Włoch (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Badanie dynamiki układów kilkunukleonowych w zderzeniach deuteron-proton
 • 60 Aleksandra Ciemny (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa)
  Pierwsze obserwacje emisji wielu cząstek β-opóźnionych w egztycznych izotopach 23Si i 31Ar
 • 61 Vitalii Ozvenchuk (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Transverse momentum spectra of hadrons in p+p collisions at CERN SPS energies from the UrQMD transport model
 • 67 Łukasz Rozpłochowski  (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Wpływ zasad zachowania energii i pędu na produkcję cząstekw zderzeniach jądrowych.
 • 91 Katarzyna Mazurek (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  What shall we do with the spectator system in ultrarelativistic heavy- ion collisions?
 • 113 Natalia Młyńczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice)
  Poszukiwanie nowych radioizotopów dla zastosowań w medycynie nuklearnej
 • 114 Małgorzata Sankowska (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Zastosowanie kryształów LiF do fluorescencyjnej detekcji śladów cząstek jądrowych
 • 118 Mariola Kłusek-Gawenda (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Fotoprodukcja cząstek w peryferycznych i semi-centralnych zderzeniach ciężkich jonów
 • 123? Vitalii Urbanevych ((Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
  The application of chiral forces to the deuteron photodisintegration process
 • 126 Barbara Wasilewska (Instytut Fizyki Jądrowej im H. Niewodniczańskiego PAN, Kraków)
  Badanie rozpadu γ stanów kolektywnych w 208Pb wzbudzanych w reakcji (p,p’) – pierwsze eksperymenty w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN Kraków
 • 131 Yuriy Volkotrub (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
  Correlations of observables in 2N and 3N systems