KOMITET ORGANIZACYJNY

Zarząd SFJ

  • Adam Maj – Przewodniczący
  • Elzbieta Stephan – Zastępca Przewodnicżącego
  • Paweł J. Napiorkowski – Sekretarz
  • Andrzej Góźdź
  • Maria Kmiecik

oraz

  • Wojciech Piątek – wsparcie informatyczne