PROGRAM

Program Otwartego Zebrania

Sekcji Fizyki Jądrowej PTF

Zoom, 28 września 2020, 14:00-18:00
(dostęp tylko dla zarejestrowanych uczestników zebrania)

  1. Powitanie i otwarcie zebrania – Adam Maj
  2. Krótka informacja o działalności Sekcji – Adam Maj i Paweł Napiorkowski
  3. Tematyki i grupy badawcze w Polsce.
  4. Prezentacje instytucji badawczych:
  5. Ogólna dyskusja – koord. Elżbieta Stephan i Maria Kmiecik
  6. Podsumowanie – Andrzej Góźdź i Adam Maj