REJESTRACJA

 

 

Rejestrując się na Otwarte Zebranie SFJ PTF wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia, nazwiska i afiliacji na stronie WWW Sekcji Fizyki Jądrowej PTF.