II Otwarte Zebranie Sekcji Fizyki Jądrowej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych fizyką jądrową na:

II Otwarte Zebranie Sekcji Fizyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Zebranie odbędzie się w piątek 27 października 2023 w godzinach od 9 do 13. Zebranie będzie miało formę zdalną na platformie Zoom. Tematem zebrania będzie:

“Młodości, Ty nad poziomy wylatuj! Spojrzenie młodych na fizykę jądrową”.

W trakcie Zebrania chcielibyśmy dać możliwość przedstawienia swoich zainteresowań naukowych przedstawicielom młodego pokolenia polskich fizyków jądrowych. Chcemy dać głos teoretykom, eksperymentatorom, i prowadzącym badania aplikacyjne.

Celami Otwartego zebrania są:
– integracja środowiska fizyki jądrowej w Polsce;
– przedstawienie zainteresowań badawczych młodego pokolenia fizyków jądrowych;
– poznanie motywacji młodych naukowców do badań w róźnych aspektach fizyki jądrowej;
– ukierunkowanie zainteresowań studentów fizyki na fizykę jądrową.

Otwarte zebranie będzie się składać z krótkich prezentacjim młodych naukowców którzy opowiedzą o swoich badaniach i odpowiedzą na pytanie dlaczego podjęli badania w fizyce jądrowej. Przewidujemy że w tej części wystąpi 10 osób i zajmie ona 2,5 godziny.  Będą to:

  1. dr Tomasz Cap, NCBJ Warszawa/Świerk
  2. dr Michał Ciemała, IFJ PAN Kraków
  3. dr Giulia Colluci, SLCJ UW Warszawa
  4. dr Irene Dedes, IFJ PAN Kraków
  5. dr Marek Gorgol, UMCS Lublin
  6. dr Yannen Jaganathen, NCBJWarszawa/Świerk
  7. mgr Ewelina Kucal, NCBJ Warszawa/Świerk
  8. dr inż. Agelina Łobejko, UG Gdańsk
  9. dr Mateusz Sitarz, Aarhus University (UW Warszawa)
  10. dr Anna Zdeb, UMCS Lublin

Językiem wykładowym będzie polski, ale możliwe jest prezentowanie wyników po angielsku.

Druga część to dyskusja na temat: “Co przyciąga studentów do fizyki jądrowej?”. Moderatorem będzie prof. Piotr Bednarczyk z IFJ PAN w Krakowie. Ta część będzie trwać ok. 1 godziny.

Do udziału w Otwartym Zebraniu zapraszamy nie tylko członków Sekcji Fizyki Jądrowej, ale wszystkich fizyków zainteresowanych różnymi aspektami fizyki jądrowej od badań podstawowych, po zastosowania praktyczne.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/92692889399?pwd=YVNuN3hNRlJNNUgrMERldFhxRkZVUT09

Identyfikator spotkania: 926 9288 9399
Kod dostępu: 31731

Zapraszamy,

Zarząd Sekcji Fizyki Jądrowej PTF