OTWARTE ZEBRANIE SEKCJI FIZYKI JĄDROWEJ PTF

Sekcja Fizyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego zaprasza na Otwarte  Zebranie Sekcji, które odbędzie się 28 września 2020 r. po południu (w godz. 14-18) przy wykorzystaniu narzędzi internetowych.

Głównym celem spotkania jest wymiana informacji o stanie i liczebności polskich zespołów prowadzących badania w szeroko rozumianej fizyce jądrowej i jej zastosowaniach.

Przedstawiciele głównych ośrodków badawczych zostaną poproszeni o krótkie wystąpienia, w których przedstawią pracujące w tych instytucjach zespoły badawcze i obszary ich aktywności, a także posiadaną lub budowaną infrastrukturę.

Po wszystkich wystąpieniach przewidziany jest czas na prezentacje pozostałych grup badawczych i ogólną dyskusję.

Oczywiście będzie też czas na przedstawienie aktualnej działalności Sekcji Fizyki Jądrowej PTF, perspektyw rozwojowych i zachęcenie do włączenia się w pracę tej organizacji.

Liczymy na szeroki udział sołeczności polskich fizyków jądrowych i wykonanie kolejnego kroku w kierunku integracji naszego środowiska.

Udział w Zebraniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, ale wymagana jest rejestracja.